January 21, 2021, 09:04:17 AM

News:

Dobrodošli!


Restitucija u Bosni i Hercegovini

Started by x, June 05, 2018, 03:51:41 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

x

Restitucija u Bosni i Hercegovini

Predmet restitucije u Bosni i Hercegovini je imovina vrijedna oko pedeset i pet milijardi konvertibilnih maraka (BAM). Navedeni iznos je procjena komisije za restituciju, formiranu od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, za imovinu od oko jednog miliona hektara zemljišta i za oko tri miliona m2 poslovnog i stambenog prostora. Procijenjeno je da bi se, po predloženom Zakonu, ta imovina mogla vratiti svojim pravim vlasnicima do 2030. godine. Riječ je o imovini oduzetoj ili nacionalizovanoj po završetku Drugog Svjetskog rata pa na ovamo. Veoma malo je primjera da se ta i takva imovina vratila njenim vlasnicima.
Usvajanje Zakona o restituciji u Parlamentu Bosne i Hercegovine, je i jedan od uslova koji pred našu državu i njen evropski put postavlja Evropska Unija. Manji bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska je mišljenja da se takav zakon treba usvojiti i implementirati na entitetskom a ne na državnom nivou.

Restitucija je problem koji će se zakonski morati riješiti u skorije vrijeme. Ovom temom želim da ukažem na veliku nepravdu koja se čini ka vlasnicima oduzete imovine. Kao i u slučaju pljačke ''stare devizne štednje'' , gdje imamo paradoksalnu situaciju da ljudi posjeduju štednje knjižice na znatne novčane iznose, a da nemaju novca za egzistenciju ili liječenje. Tako i u ovom slučaju imamo ljude koji imaju gruntovno veliku imovinu, a ne mogu da raspolažu sa njom.

Mulder

Oduzeli im komunisti: Seid Ožegović traži da mu RS vrati kompletan Nacionalni park Sutjeska s Tjentištem

Seid Ožegović traži od vlasti Republike Srpske da mu vrati 1.860 dunuma zemlje, odnosno gotovo kompletan Nacionalni park Sutjeska, uključujući i dio Maglića, koju su komunističke vlasti tadašnje Narodne Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Narodne Republike Jugoslavije oduzele 1956. godine od njegovog rahmetli oca Sulje Ožegovića.

- Ocu Sulji, za čijim posmrtnim ostacima još tragam, tadašnje vlasti su bez novčane ili bilo kakve naknade oduzele tu zemlju i na njoj sagradili Nacionalni park Sutjeska, spomenik na Tjentištu, Titovu vilu, hotele, barake i sve što je tamo i na Magliću do zadnjeg rata bilo i što se danas privatizira i što želi kupiti brat Milorada Dodika – kazao je Seid za Faktor.

Agrarna reforma i kolonizacija

Ožegović koji danas živi u Chicagu, u američkoj državi Illinois, decenijama je pokušavao doći do dokumenata koji to dokazuju.

- Sad imam sve na papiru i, budući da mi vlasti BiH, odnosno Republike Srpske u čijoj je to nadležnosti, odbijaju vratiti našu imovinu, spreman sam ići na Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu. Već sam razgovarao sa uglednim advokatom Francisom Boyleom i on je okvirno izrazio spremnost zastupati me – naglasio je Ožegović u ispovijesti za Faktor.

Narodna Republika Bosna i Hercegovina, odnosno, Narodni odbor Sreza Goražde izdao je Rješenju 10. februara 1956. kojim je Ožegovićima oduzeta gotovo sva imovina koju su decenijama imali, na kojoj su radili i na kojoj su upošljavali desetke radnika.

Komunističke vlasti pri tome su se pozvale na član 53 i član 58 tadašnjeg Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji u BiH, u skladu sa odredbama Zakona o nadležnosti narodnih odbora opština srezova po republičkim propisima (prilog 3, točka 6) i član 162 Zakona o narodnim odborima srezova.

Tadašnji Sekretarijat za opštu upravu i budžet Narodnog odbora sreza Goražde donio je Rješenje kojim se prvo "ustanovljuje da se zemljišni posjet suvlasnika Ožegović Sulje, Hamida i Pembe udate Puzo, nasljednika umrlog Ožegović Avde i Ožegović Vasvije i dr. i nasljednika umrlog Ožegović Uzeira – Ožegović Derviše i dr. sastoji od 646 dunuma i 958 kvadratnih metara obradivog zemljišta i 412 dunuma i 820 kvadratnih metara šume, koji je upisan u posjedovnim listovima broj 158, 160, 170, 174, 185 i 220 KC Tjentište; 15 i 16 KC Tovarnica; 316 KC Ćurevo i 35 kao Maglić".

- Suvlasnici gornjih nekretnina su zemljoradničkog zanimanja. Radi toga, primjenom niveliranog člana 11 Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji u Bosni i Hercegovini, svim suvlasnicima se ostavlja jedan zemljoradnički maksimum i to 390 dunuma i 858 kvadratnih metara obradivog zemljišta i 179,9 dunuma šume – navodi se u tom rješenju.

Ožegovićima je tako ostavljena 251 katastarska čestica koje uključuju njive, livade, voćnjake, pašnjake i šume na Tjentištu, Magliću i Tovarnici od kojih je svaka veličine od trećine do najveće od 25,6 dunuma.

- Ostalo zemljište, koje kao višak prelazi zemljoradnički maksimum iz člana 11 Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji, oduzima se i kao opštenarodna imovina unosi u zemljišni fond – navodi se u rješenju tadašnjih komunističkih vlasti.

Sudeći po dokumentu koji nam je dao Seid Ožegović, radi se o 49 katastarskih čestica od kojih nijedna nije manja od dva dunuma, dok je nekoliko livada i šuma pojedinačno površine veće od 20 dunuma. Sve one su upisane 19. januara 1956. godine kao "Državno dobro Tjentište".

- Na oduzetom zemljištu imaju se brisati svi eventualno uknjiženi tereti. Nakon što ovo zemljište postane pravosnažno i izvršno na oduzetom zemljištu uknjižit će se pravo svojine u korist opštenarodne imovine – navodi se u Rješenju. Njime je utvrđena i visina naknade koju su Ožegovići trebali dobiti.

- Visina naknade određena je na osnovu ustanovljenog prosječnog jednogodišnjeg prinosa u posljednjih 10 godina tako što je prosječan prinos ustanovljen i to za njivu 70 kilograma ječma množeno sa tržišnom cijenom od 45 dinara, livadu 120 kilograma sijena množeno sa tržišnom cijenom od 15 dinara, što ukupno čini iznos od 856.790 dinara – navodi se u rješenju koje uz potpis "Smrt fašizmu – Sloboda narodu!" potpisuje načelnik Huso Pašić.

Ili selidba ili zatvor ili streljanje

Seid Ožegović tvrdi da taj novac ne da njegov otac Suljo nikad nije dobio, nego da se nikad nije usudio ni tražiti pa čak ni Rješenje o oduzimanju imovine.

- Da jeste, odmah bi ga proglasili narodnim neprijateljem. Možda bi završio u zatvoru, možda bi ga streljali – kazao je Seid Ožegović za Faktor.

Seid navodi i da su Ožegoviće komunističke vlasti htjele potpuno protjerati s tog područja i naseliti ih na drugim područjima na zemlji koju su također nekome oduzele.

- Nudili su mu Ćenanovića i Mujanovića zemlju na Butmiru kod Sarajeva. On je to odmah odbio – kazao je Seid za Faktor.

Kakav im je život u Tođevcu, odnosno Tjentištu, bio zbog toga govori i podatak da niko od njih nije mogao decenijama dobiti nikakav posao dok su gledali kako na njihovoj zemlji kroz omladinske radne akcije nicali objekti u kojima su se odmarali komunistički funkcioneri. Oni nisu nikad mogli dobiti ni jedinstveni matični broj i, kako je naglasio, u očima države bili su niko i ništa.

- Kakav je to nacionalni park, koji bi trebao biti zaštićen, kad je tamo kod pošte čovjek je napravio kuću. Kako je to moguće, jer bi morao imati 'papire' jedan kroz jedan. Prošle godine sam išao kod direktora NP Sutjeska i pitao ga to, a on mi je kazao da su podnijeli zahtjev da se te kuće, izgrađene na mojoj livadi, sruše. Nijedna nije srušena i pitanje je koliko novih će biti uskoro izgrađeno – kazao je Ožegović za Faktor.

On kaže da je ta firma, odnosno NP Sutjeska praktično privatizirana. Ožegovići su se, kaže Seid, s dokumentima koje posjeduju obraćali i bivšem predsjedniku Skupštine općine Foča Lutviji Šukalu koji je kontaktirao Nadu Srdanović, koja je nekad bila direktorica NP Sutjeska.

- Ona je potvrdila da smo mi vlasnici te zemlje i da mi možemo staviti ključ u bravu tog nacionalnog parka. Međutim, mi kad odemo kod drugih ljudi, oni ti kažu da još nema zakona po kojem mi to možemo vratiti. A ljudi u međuvremenu dižu kuće i vikendice. I sad se sjećam kako sam s rahmetli ocem obilazio pašnjake koji su nekad bili naši, gledao voćnjake, stabla oraha... Nemam čak ništa protiv da tamo na mojoj zemlji neko obnovi kuću, ako će tamo i živjeti i obrađivati zemlju. Međutim, ne možeš živjeti u Sarajevu ili negdje drugo, tamo napraviti vikendicu i dolaziti s vremena na vrijeme – naglasio je Seid Ožegović.

Dodikovi žele cijeli NP Sutjeska

Tokom agresije 1990-ih Seid je izgubio oca, majku, tetku... Pronašli su tek nekoliko kostiju majke i tetke koje je sahranio, oca još traži.

- Otac je imao 89 godina. Majka 75. Očeva sestra 86. Ubijeni su samo zato što nisu Srbi. Šta ja to još trebam dati? Oca sam morao uz dva svjedoka u Foči proglašavati mrtvim. Tražili su mi medicinski karton! Moram čekati da se to oglasi u Službenom listu RS-a.

On sam bio je pripadnik Četvrte motorizovane brigade A RBiH. Sve u NP Sutjeska, disko, hotel, sve planinske kućice, Titovu vilu, ali i svu imovinu Bošnjaka koji su tamo živjeli... uništili su, kaže, četnici koji su došli uglavnom iz Gacka. Danas se, tvrdi, Dodikov brat raspituje da kupi cijeli NP Sutjeska.

Dva puta protjerani

Ukazao je i na inicijativu iz Izraela da se Jevrejima vrati imovina koja im je oduzeta poslije Drugoga svjetskog rata ili da im se isplati, prema nekim procjenama, oko šest milijardi maraka. Smatra da bi država to napraviti svima.

- Bio sam borac Armije RBiH. Izgubio pola porodice. Oficirima JNA vraćeni su vojni stanovi u FBiH ili im je isplaćena naknada, a ja ne mogu da dođem do svoje imovine. Ići ću s tužbom i do Strasbourga (Evropskog suda za ljudska prava, op.a.). Već sam razgovarao s uglednim advokatom Francisom Boyleom i on je okvirno izrazio spremnost zastupati me – naglasio je Seid Ožegović.

Dodaje da je te 1956. godine imovina koja im je oduzeta bila vrijedna najmanje milion maraka. Dodaje i da su neki od njegovih nekadašnjih susjeda pristali i da su prihvatili da ih se protjera s tog područja, da su se naseljavali po Posavini i oko Sarajeva, uglavnom na Butmiru. Njegovi Ožegovići nisu dobili ni dinara.

- Šta znam ljudi koji mi se javljaju, koji su protjerani tamo nakon Drugog svjetskog rata, a nakon zadnjeg rata opet protjerani... Oni su sad 'ni tamo ni amo'. Ono oko Tjentišta ne mogu dobiti, ono oko Dervente ili Gradište je isto tako bilo i ostalo tuđe i neko drugi 'ganja papire' i dokazuje da su njima komunisti oduzeli tu zemlju – naglasio je Ožegović.

Protjerivanje i naseljavanje

Naglasio je da je u Americi, gdje sad živi, stupio u kontakt i s Miljenkom Šimovićem, koji je nekad bio direktor Nacionalnog parka Sutjeska.

- Mislio sam da je Srbin iz Foče, ali on je Hrvat koji je napredovao u tom sistemu i naslijedio je funkciju od Dobrivojevića 1960-ih, kad se gore gradio spomenik. Danas živi u St. Louisu. Pitao sam ga zašto je to rađeno, zašto su od ljudi uzimali zemlju, nisu im dali da je obrađuju, protjerivali ih i onda tu dovodili ljude koji nisu nikakve veze nikad imali sa Tjentištem, iz neke Hodžiće iz Crne Gore i slične. On je kazao da je to možda bila greška. Kad sam mu rekao da će mi morati biti svjedok na sudu, on je to odmah odbio – tvrdi Seid Ožegović.

Ipak, pomogao mu je, kazavši da rješenje kojim im je oduzeta imovina, može naći na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, ali i u arhivu NP Sutjeska.

- Za rješenje iz kase NP Sutjeska mi je rečeno da ga je čistačica slučajno bacila – kazao je Ožegović za Faktor. Dodao je da očekuje da ga Republika Srpska, koja je nadležna, isplati ili da mu vrati zemlju.

- Uvijek ima neko ko će me isplatiti. Imamo sad ljude iz Austrije, Njemačke, evo i iz arapskih zemalja, koji dolaze i kupuju zemlju. Uknjižite na mene, isplatit će me oni – kazao je Ožegović. On misli da će mu na kraju jedan dio vratiti, onaj koji je manje vrijedan, dio isplatiti, ali i da će prije toga morati ići sve do Strasbourga.

adnannn

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio presudu u predmetu Vrhbosanska nadbiskupija protiv Bosne i Hercegovine, koja se odnosi na propust nadležnih vlasti Srednjobosanskog kantona i Federacije BiH da izvrše odluku Doma za ljudska prava BiH od 9. maja 2003. godine.

Odlukom Doma za ljudska prava utvrđeno je da su nadležne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine diskriminirale aplikanta u uživanju prava na slobodu vjere. Dom je naredio Federaciji BiH da osigura premještaj Mješovite srednje škole Travnik iz zgrade Gimnazije te da vrati zgradu u posjed Vrhbosanskoj nadbiskupiji u roku od jedne godine.

dedovic

Moj djedo ima zemlje preko 50 duluma sto su mu uzeli u Jugoslaviji

dedovic

Nema zakona o restituciji zbog prećutne saglasnosti svih struktura u BiH.

Image
''Jovanović je u intervjuu Novinskoj agenciji Republike Srpske "SRNA" istakao da se država uvijek potrudi da preuveliča vrijednost imovine koja je predmet restitucije kako bi oni koji odlučuju, a to su međunarodne finansijske institucije, "upalile crveno svjetlo, a ne žuto ili zeleno".

"Sjećam se da je posljednji prijedlog predviđao iznos od toliko milijardi evra da bi cijela država mogla ponovo iznova biti napravljena", istakao je Jovanović, navodeći da je veoma interesantno da je taj prijedlog i proračun radila ekspertska komisija sa sjedištem u nacionalizovanoj zgradi Bogoslovije Srpske pravoslavne crkve /SPC/ u Sarajevu.

On naglašava da je na pojedinim područjima u BiH, gdje su vjernici određene crkve ili vjerske zajednice u većini, veliki dio imovine vraćen i da je ponegdje taj procenat skoro stoodstotni.

"Generalno, crkve i vjerske zajednice nemaju puno imovine u BiH, na primjer svi zajedno 3.000 stanova, ali je problem za sadašnje korisnike to što se ona nalazi u gradovima. Problem su i poslovni prostori i trenutne elite koje ih koriste", kaže Jovanović.''
Izvor i više :

Mulder

Svi feudalni posjedi su izgradjeni pomocu prisilnog, neplacenog rada raje (u originalnom znacenju te rijeci). Nemam nista protiv da se potomcima feudalaca isplati naknada za oduzetu imovinu, ali samo pod uslovom da ce oni isplatiti naknadu za rad potomcima raje koja je rintala za njih (prosjecan radni zivotni vijek x prosjecan broj radnih sati x broj generacija x minimalna satnica po zakonu o radu + kamate). U suprotnom, neka se poklope.

Ovo se ne odnosi na imovinu stecenu postenim radom, kao sto su zanatstvo ili trgovina.

adnannn

Lokalni sud, državni/entitetski sudovi, sad i E.sud za ljudska prava i opet neće zgrada biti vraćena. Jedan dio zgrade je obnovljen, drugi dio se ne obnavlja jer:
a) jedan dio zgrade zna da mora iseliti kad-tad i da ulaganje u nešto što moraš vratiti nema smisla
b) ovi drugi ne znaju kad će drugi dio iseliti pa ne ulažu jer bi ulagali u dio koji ne mogu još koristiti jer nije vraćen. Da ne govorim da i donatori koji bi dali lovu sumnjičavo gledaju kad vide žuto-plavu zgradu.

Kolateralna žrtva?! Zgrada u cjelini i učenici. Jedan imovinsko - pravni problem je osim toga dobio i etničko-vjersku dimenziju pa se čitav slučaj predstavlja kao primjer segregacije, a radi se o drugoj stvari. Šta bi bilo da obe strane zgrade imaju učenike iste nacionalnosti?

Ne treba zaboraviti da su pare za novu zgradu za učenike mješovite srednje škole - pokradene. Zato pored KŠC-a stoji samo kostur zgrade koji danas služi za suicide lokalaca.

x

Quote from: Mulder on June 09, 2018, 01:27:04 PM
Svi feudalni posjedi su izgradjeni pomocu prisilnog, neplacenog rada raje (u originalnom znacenju te rijeci). Nemam nista protiv da se potomcima feudalaca isplati naknada za oduzetu imovinu, ali samo pod uslovom da ce oni isplatiti naknadu za rad potomcima raje koja je rintala za njih (prosjecan radni zivotni vijek x prosjecan broj radnih sati x broj generacija x minimalna satnica po zakonu o radu + kamate). U suprotnom, neka se poklope.

Ovo se ne odnosi na imovinu stecenu postenim radom, kao sto su zanatstvo ili trgovina.

Tacno tako

meistgesucht

Quote from: Mulder on June 09, 2018, 01:27:04 PM
Svi feudalni posjedi su izgradjeni pomocu prisilnog, neplacenog rada raje (u originalnom znacenju te rijeci). Nemam nista protiv da se potomcima feudalaca isplati naknada za oduzetu imovinu, ali samo pod uslovom da ce oni isplatiti naknadu za rad potomcima raje koja je rintala za njih (prosjecan radni zivotni vijek x prosjecan broj radnih sati x broj generacija x minimalna satnica po zakonu o radu + kamate). U suprotnom, neka se poklope.

Ovo se ne odnosi na imovinu stecenu postenim radom, kao sto su zanatstvo ili trgovina.

To ti je TITINA agrarna reforma....