Društvene diskusije > Pravo

Smanjenje troskova kontrole kvaliteta proizvoda pri uvozu i izvozu

(1/1)

x:
SMANJENJE TROŠKOVA KONTROLE KVALITETA PROIZVODA PRI UVOZU I IZVOZU
15.02.2019.

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine o efektima ukidanja naknada za kontrolu kvalitete roba pri uvozu i izvozu.

Vlada je zadužila ovo ministarstvo da za narednu sjednicu Federalne vlade pripremi Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kakvoće, određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Sl. novine FBiH", br. 24/1998).

Stavljanjem van snage ove Odluke biće usklađene procedure u kontroli inspekcijskih organa Federacije BiH i inspekcijskih organa Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, te će biti smanjeni troškovi kontrola.

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju