Društvene diskusije > Pravo

Potraživanja radnika se stavljaju na "viši isplatni red" - Novi Zakon o stecaju

(1/1)

mislilac:
Usvojen Zakon o stečajnom postupku, potraživanja radnika se stavljaju na "viši isplatni red"

Izmjene Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH usvojene su u oba doma Parlamenta Federacije BiH, a stupanjem na snagu izmjena tog zakona potraživanja radnika će se staviti na "viši isplatni red". Izmjene je na današnjoj sjednici odobrio Dom naroda, što je učinio i Zastupnički dom 22. maja.
Zakon je izmijenjen radi usklađivanja s presudom Ustavnog suda FBiH koja nalaže da radnicima firmi u stečaju treba omogućiti isplatu svih neizmirenih plaća, a ne samo osam minimalnih kako je propisivao dosadašnji zakon.

Ustavni sud FBiH je takvu presudu donio svojevremeno odlučujući o apelaciji potpredsjednika FBiH Milana Dunovića. On je osporio odredbe što su ograničavale broj i visinu plaća koje treba namiriti radnicima firmi u stečaju.

Milan Dunović je za Klix.ba kazao da je zadovoljan sadržajem sadašnjeg zakona, ali ne i dinamikom rada pri usvajanju izmjena Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH.

Dvije godine od presude


Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Aner Žuljević kazao je za Klix.ba da među delegatima Socijaldemokratske partije BiH nije bilo dvojbe da li će podržati izmjene Zakona o stečajnom postupku, napominjući da je izmjene podržao svako onaj ko je dobronamjeran u interesu radnika.

"Riječ je o izmjenama zakona koje, konačno, na bazi presude Ustavnog suda FBiH ispravljaju nepravdu prema radnicima u stečajnom postupku... U potraživanja višega isplatnog reda ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i potraživanja po osnovu naknade štete pretrpljene zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti", objasnio je Žuljević.

Delegati Parlamenta Federacije BiH usvojili su na današnjoj vanrednoj sjednici Zakon o stečajnom postupku FBiH po hitnom postupku, uskladivši ga na taj način konačno s Ustavom Federacije BiH. Ustavni sud Federacije BiH donio je, podsjećamo, 23. marta 2016. godine presudu kojom je utvrđeno da čl. 33. i 40. Zakona o stečajnom postupku nisu u saglasnosti s Ustavom Federacije BiH.

Delegat Aner Žuljević napominje kako je Vladi Federacije BiH trebalo više od dvije godine da implementira odluku koja je nesporno u interesu radnika.

"Činjenica da im je trebalo dvije godine ide u prilog konzistentnosti politike Vlade Federacije BiH da se obračuna s radničkim pravima započetim donošenjem Zakona o radu. Nažalost, riječ je o nečemu što predstavlja znatno zakasnjelu reakciju, ali je svakako dobro što se otvorio prostor za ostvarivanje prava i jednog radnika", kazao je delegat Aner Žuljević.

Favoriziran poslodavac


U Obrazloženju presude navedeno je da je Ustavni sud Federacije BiH nedvosmisleno utvrdio da potraživanja iz radnog odnosa, a što proizilazi iz prakse Evropskog suda, čine dio imovine osoba koje se nalaze u radnom odnosu, uključujući i zaposlenike stečajnog dužnika te se stoga potraživanja iz radnog odnosa pojavljuju kao imperativ koji mora da se poštuje bez izuzetka.

"To su potraživanja koja po praksi pomenutog suda čine objekat zaštite u smislu člana 1. Protokola 1. Evropske konvencije i da je s obzirom na ove činjenice Parlament Federacije Bosne i Hercegovine kao donosilac osporenih odredbi Zakona bio dužan osigurati neometano uživanje imovine stečene radom u vidu naknade za rad (plate) i drugih naknada licima koje se nalaze u radno-pravnom odnosu. Umjesto takvog postupanja, kako smatra Ustavni sud Federacije BiH, zakonodavac je odredbom člana 33. stav 2. osporenog zakona ograničio pravo na neometano uživanje imovine zaposlenika stečajnog dužnika i to po dva osnova. Prvo ograničenje se odnosi na visinu plate koju zaposlenici stečajnog dužnika mogu potraživati u stečajnom postupku te vremenski na posljednjih osam mjeseci do dana otvaranja stečajnog postupka", stoji u obrazloženju.

Ustavni sud Federacije BiH smatra da je odredbom iz zakona favorizirana jedna strana u radnopravnom odnosu – poslodavac, koji se oslobađa odgovornosti u fazi stečajnog postupka i koji na osnovu iste može da izbjegne svoje obaveze i odgovornosti u pogledu isplate znatnog dijela potraživanja iz ravnopravnog odnosa.

"Analizom osporene odredbe člana 33. stav 1. i člana 40. zakona i dovođenjem te odredbe u vezu s relevantnim pravom Ustavni sud Federacije je utvrdio da se iz stečajne mase prije stečajnih povjerilaca namiruju troškovi stečajnog postupka i dugovi stečajne mase i potraživanja koja potječu iz perioda privremene uprave, a koje nije mogao namiriti ni privremeni upravitelj ni stečajni upravitelj", navedeno je u obrazloženju izmjena Zakona o stečajnom postupku FBiH.

Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Aner Žuljević napominje da će stupanjem na snagu usvojenih izmjena zakona navedene nepravde biti ispravljene.

"Usvojene izmjene Zakona o stečajnom postupku su u interesu radnika", ponovio je delegat u Paralamentu Federacije BiH Aner Žuljević.

https://epravo.ba

Mulder:
To samo u BiH ima, da se firme unistavaju u stecajnim postupcima

u EU ako ne platis radnike 3 mjeseca, drzava pokrece stecajne, i onda druze moj prvo se radnici namire.

meistgesucht:
zar je moguce da je radnicima bilo samo 8 plata ?

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju