BH Forum
Novi BAlkan forum


Prikaži postove

Ova sekcija vam omogućuje pregled svih postova koje je objavio ovaj član. Napomena: možete vidjeti postove samo iz rubrika kojima trenutno imate pravo pristupa.


Poruke - adnannn

 Str: 1 2 3
1
Pravo / Odg: U pripremi pravilnici o podsticajima i o kapitalnim investicijama
«  u: Veljača 14, 2019, 08:44:40 prijepodne »
kod nas samo pricaju o investicijama, a investicija u sustini nema.

2
Pravo / Odg: Ispis iz bosanskog drzavljanstva
«  u: Veljača 14, 2019, 08:43:36 prijepodne »
Ovo je dobra vijest za BiH Njemce

Njemački pasoš za djecu bh. državljana / dvojno državljanstvo

U Njemačkoj je stupio na snagu zakon na osnovu kojeg djeca migranata, pod određenim uslovima, imaju pravo na dvojno državljanstvo. To pravo trenutno ima oko 400.000 mladih u Njemačkoj. Tako da oni neće morati raditi ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena

Osoba koja stiče pravo na dvojno državljanstvo treba da je do svoje 21. godine imala najmanje osam godina boravka u Njemačkoj u kontinuitetu ili šest godina u Njemačkoj išla u školu. Među djecom migranata, koja imaju pravo na dvojno državljanstvo, su i mladi koji su u Njemačkoj završili školu ili zanat. Prema dosadašnjem zakonu, djeca čiji roditelji imaju porijeklo neke druge države, do 23 godine života su se morala odlučiti za njemačko ili za državljanstvo države iz koje potiču njihovi roditelji. ispis iz bosanskog drzavljanstva u Njemackoj, za njih ima trenutno negativne konsekvence, i onda pronalaze advokata za odricanje od BiH drzavljanstva
Njemačka vlada je pokrenula kampanju pod naslovom „Jedan život, dva pasoša“ kojom želi informisati migrante o promjenama o zakonu o državljanstvu Njemačke. Državljani BiH, koji žive i rade u Njemačkoj, informacije o dvojnom državljanstvu su uglavnom dobili preko njemačkih medija. Među njima su Vasvija Korajčević i Omer koji su u Njemačku došli početkom 1993.

„Mi smo iz dva dijela BiH i rat nam je ukrstio puteve. Po dolasku u Njemačku nismo ni razmišljali o njemačkom državljanstvu. Bitno je bilo dobiti vizu i radnu dozvolu jer nisam želio biti na teretu Njemačke“, kaže Omer. Za njegovu suprugu je mogućnost da jedna od njihove dvije kćerke, koje su rođene u Njemačkoj, imaju pravo na dvojno državljanstvo korisna stvar: „Dvojno državljanstvo donosi dosta olakšica za našu djecu. Međutim, mislim da je jako bitno zadržati i bh. pasoš jer mi nismo željeli da djecu, iz patriotskih razloga, ispišemo iz knjige državljana BiH.“ Državljanstva Bosne i Hercegovine u toku 2014. godine odreklo se više od 1.400 osoba.  ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena

„Za neke je odricanje od bh. državljanstva i uzimanje njemačkog, bilo odricanje od identiteta. Ja državljanstvo ne povezujem s pasošem. Odricanje od bh. pasoša nije odricanje od BiH“, ističe Vasvija. Ona kaze da nece uraditi nikad odricanje bosanskog drzavljanstva

Dvojno državljanstvo sa sobom donosi i odgovarajuće obaveze - naprimjer, služenje vojnog roka u zemlji porijekla. Tako 18-to godišnji Turčin Cakilli Musa, sada ima pravo na dvojno državljanstvo. Prilikom predstavljanja kampanje njemačke vlade „Jedan život, dva pasoša“, kao i Vasvija Korajčević, on državljanstvo ne povezuje s pasošem: „Odrastao sam u obje kulture. To je sastavni dio mog identiteta. Mislim da zato što imam dva državljanstva moram platiti i cijenu.“

Za Irmu i Neilu iz porodice Korajčević, mogućnost da uskoro imaju pravo na dvojno državljanstvo, još uvijek ne predstavlja veliki značaj. One će s ocem i dalje, bilo sa bosanskohercegovačkim ili s njemačkim pasošem, jedanput sedmično uvježbavati korake za naredni splet igara naroda Bosne i Hercegovine.

DEUTSCHE WELLE

A evo i korisnik informacija iz informativne brosure za bosanskohercegovačke iseljenike, ako bude kome zanimljivo:

PRESTANAK BIH DRŽAVLJANSTVA
Državljanstvo Bosne i Hercegovine prestaje:
1.   po sili zakona,
2.   odricanjem bosanskog drzavljanstva
3.   otpustom, iz bosanskog drzavljanstva
4.   oduzimanjem, bosanskog drzavljanstva
5.   međunarodnim sporazumom

1. Prestanak državljanstva po sili zakona
•   Državljanstvo Bosne i Hercegovine gubi se dobrovoljnim sticanjem drugog državljanstva, ukoliko se ne određuje drugačije bilateralnim sporazumom zaključenim između Bosne i Hercegovine i te države koji je odobrila Parlamentarana skupština Bosne i Hercegovine.
•   Državljanstvo Bosne i Hercegovine prestaje djetetu ako nakon potpunog usvajanja stekne državljanstvo druge države.

2.Odricanje od državljanstva

Građanin koji je napunio 18 godina, koji živi u inostranstvu i ima državljanstvo druge države, ili mu je zagarantovano sticanje državljanstva druge države, ima pravo da se odrekne BiH državljanstva. Odricanje bosanskog drzavljanstva advokat
Djetetu koje živi u inostranstvu i ima državljanstvo druge države ili mu je isto zagarantovano prestaje državljanstvo Bosne i Hercegovine odricanjem na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo Bosne i Hercegovine prestalo odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj mrtav ili je izgubio roditeljsko pravo ili je stranac ili lice bez državljanstva ili na zahtjev usvojioca ako mu je prestalo državljanstvo Bosne i Hercegovine odricanjem. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.

Napomena: Odluka o odricanju može biti poništena na zahtjev lica koje je u pitanju, a koje je napustilo BiH, ako to lice nije steklo strano državljanstvo u vremenskom periodu od jedne godine od dana kad je izgubilo državljanstvo BiH odricanjem.

3. Otpust
•   Licu koje živi na teritoriji Bosne i Hercegovine otpust iz BiH državljanstva može biti odobren ako ispunjava slijedeće uslove:
•   da ima 18 godina;
•   da se protiv njega ne vodi krivični postupak zbog učinjenog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, ili ako jeosuđen na kaznu zatvora u Bosni i Hercegovini, da tu kaznu izdržava;
•   da je izmirio sve nužne doprinose, poreze ili druge zakonske obaveze plaćanja utvrđene pravnosnažnim odlukama nadležnih organa;
•   da je stekao ili mu je garantovano državljanstvo druge države;
•   da je ispunio svoje vojne obaveze.

Djetetu mlađem od 18 godina koje je steklo, ili kojem je zagarantovano sticanje državljanstva druge države, i koje još uvijek živi na teritoriji Bosne i Hercegovine, prestaje državljanstvo otpustom na zahtjev: ispis iz bosanskog drzavljanstva koliko kosta
•   oba roditelja čije je državljanstvo BiH prestalo otpustom. Ako je dijete starije od 14 godina zahtijeva se njegov pristanak.
•   jednog roditelja čije je državljanstvo državljanstvo druge države, i koje još uvijek živi na teritoriji lica koje živi na teritoriji Bosne i Hercegovine izgubljeno otpustom, ako drugi roditelj nije živ, ili su mu oduzeta roditeljska prava, ili je stranac ili lice bez državljanstva. Ako je dijete starije od 14 godina zahtijeva se njegov pristanak.
•   jednog roditelja, koji izvršava roditeljske dužnosti i čije BiH državljanstvo je izgubljeno otpustom, a drugi roditelj koji je državljanin BiH, se slaže. Ako je dijete starije od 14 godina zahtijeva se njegov pristanak.usvojioca ako mu je državljanstvo BiH prestalo otpustom, a odnos između usvojioca i usvojenog djeteta predstavlja odnos potpunog usvojenja

4. Oduzimanje Državljanstvo Bosne i Hercegovine može biti oduzeto u sljedećim slučajevima:
•   ako je državljanstvo Bosne i Hercegovine stečeno pomoćuprevare, lažnih informacija ili skrivanjem bilo koje relevantne činjenice koja se može odnositi na podnosioca zahtjeva,
•   kad državljanin Bosne i Hercegovine vrši dobrovoljnu službu u stranim vojnim snagama
•   kad je državljanstvo Bosne i Hercegovine stečeno bez ispunjenja uslova predviđenih u sticanju državljanstva naturalizacijom i olakšanom naturalizacijom
•   kad je državljanin osuđen pravosnažnom presudom suda u Bosni i Hercegovini, radi preduzimanja radnji kojima se narušavaju ustavni poredak i sigurnost Bosne i Hercegovine, ili kad je osuđen radi članstva u organizaciji koja preduzima takve radnje, pod uslovom da takve radnje ozbiljno štete vitalnim interesima BiH,
•   kad je državljanin osuđen pravosnažnom presudom suda u Bosni i Hercegovini za krivično djelo koje ozbiljno štete vitalnim interesima BiH.
Napomena: Državljanstvo se ne može izgubiti ako bi lice koje je u pitanju time ostalo bez državljanstva (apatrid).

DVOJNO DRŽAVLJANSTVO I ISPIS IZ DRŽAVLJANSTVA BIH
Ustavom BiH i Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine utvrđeno je da državljani Bosne i Hercegovine mogu imati i državljanstvo druge države, pod uslovom da postoji zaključen i ratifikovan bilateralni sporazum između BiH i te države kojim se to pitanje uređuje, a koji je odobrila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Zakonom je utvrđeno da državljanin Bosne i Hercegovine koji stekne državljanstvo druge države, gubi državljanstvo BiH, ukoliko to nije drugačije određeno bilateralnimn sporazumom između Bosne i Hercegovine i države čije državljanstvo stiče. Prelazni period za zaključivanje ovih sporazuma je 2012. godina, što znači da do 2013. godine nijedan građanin neće izgubitri državljanstvo BiH, bez obzira da li je stekao državljanstvo neke druge države. Do sada je BiH zaključila bilateralne sporazume o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Hrvatskom i Kraljevinom Švedskom. Ministarstvo civilnih poslova BiH je ministarstvo na državnom nivou nadležno za pitanje državljanstva uopšte, a time i dvojnog državljanstva. Ovo Ministarstvo vodi postupke ispisa iz bih državljanstva, te u sklopu toga vodi evidencije o licima koja su se ispisala iz matičnog državljanstva Bosne i Hercegovine.  ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena

DOKUMENTA POTREBNA ZA ISPIS IZ DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE RADI STICANJA DRŽAVLJANASTVA DRUGE DRŽAVE
•   Dokaz o posjedovanju državljanstva druge države (uvjerenje o državljanstvu), ili dokaz da mu je zagarantovano sticanje državljanstva druge države;
•   Prijava boravka u inostranstvu
•   Izvod iz MKR – rodni list
•   Uvjerenje o državljanastvu Bosne i Hercegovine
•   Vjenčani list
•   Ovjerenu kopiju pasoša Bosne i Hercegovine (strana sa slikom ovjerena u ambasadi ili konzulatu, kod notara ili nadležnog organa u Bosni i Hercegovini) ili uvjerenje, odnosno izjavu o neposjedovanju istog
•   Važeću ličnu kartu – CIPS izdatu u Bosni i Hercegovini, ili uvjerenje o njenom neposjedovanju.
•   Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je roditelj umro prilaže se izvod iz matične knjige umrlih

Detaljne informacije o propisima, primjeni međunarodnih ugovora u oblasti državljanstva - sticanja i odricanja državljanstva BiH mogu se dobiti u nadležnim ministarstvima. ispis iz bosanskog drzavljanstva – Ministarstvo civilnih poslova BiH

3
Pravo / Odg: Stranci investirali 668 miliona KM u BiH
«  u: Veljača 12, 2019, 08:26:38 prijepodne »
Nista od onih velikih investicija koje su najavljivane na sva zvona.

4
Pravo / Odg: Ispis iz bosanskog drzavljanstva
«  u: Veljača 12, 2019, 08:25:50 prijepodne »
Re: Ispis iz bosanskog drzavljanstva – odricanje

Đeš takva pitanja po forumu postavljat ?

Ako ti ih je Ambasada preporučila to ti je najveća moguća preporuka i uostalom proguglaš malo o njima vidim da nije Švedska jedina koja ih preporučuje pogledaj šta piše na pravosudnom portalu BiH sudija napisao: „Najpouzdaniji i najstručniji advokatski ured u BiH koji se decenijama specijalizirano bavi advokatskom procedurom oko BiH državljanstva je advokatska kancelarija Prnjavorac osnovan 1993 .g. https://advokat-prnjavorac.com preporučeni su od svih stranih Ambasada u BiH poput Ambasade Njemačke u BiH, Engleske Ambasade, Američke Ambasade, Španske Ambasade, Norveške Ambasade, Austrijske Ambasade u BiH itd... što svakako najbolje govori o vrhunskom profesionalizmu

5
Pravo / Odg: Od 01 januara 2019 prijave za PDV samo u elektronskom obliku
«  u: Siječanj 10, 2019, 08:54:33 prijepodne »
kazu da se sprema novi zakon

6
Izlasci i slobodno vrijeme / Odg: Izlazite li
«  u: Lipanj 11, 2018, 10:22:48 poslijepodne »
Zavisi kakav si sa lovom 😂😂😂😂

7
Društvene nauke / Odg: Natalna karta
«  u: Lipanj 11, 2018, 10:19:57 poslijepodne »
Javi se u one emisije sto budu poslije 00:00h na TV-u 😂😂😂

8
Društvene nauke / Viza za Njemacku
«  u: Lipanj 11, 2018, 10:18:28 poslijepodne »
Pozdrav forumaši

Imal ko da je aplicirao za vizu za Njemačku ?

Čujem da se čeka po godinu dana ?

9
Humor / Odg: 10 miliona postova za ginisa !
«  u: Lipanj 11, 2018, 08:22:32 poslijepodne »
27

10
Razne diskusije / Odg: Šta bi vozači u Sarajevu trebali znati
«  u: Lipanj 10, 2018, 05:53:07 poslijepodne »
Ovo za vožnju do Doboja extra.

Trebao si se onda zalijepit za njega upalit mu gasit duga 😂😂😂

11
Razne diskusije / Odg: Kupovina polovnog automobila
«  u: Lipanj 10, 2018, 05:51:53 poslijepodne »
Ovo je bas korisno

Hvala

12
Muzika / Odg: Izgubljeni tekst pjesme
«  u: Lipanj 10, 2018, 05:22:11 poslijepodne »
Pokusaj je otpjevati siri :-)

13
Hardver / Odg: Najbolja marka laptopa?
«  u: Lipanj 10, 2018, 05:20:47 poslijepodne »
Teško je reći koji je najbolji. Najbolji je onaj koji se ne kvari, a i ako se pokvari ima brz servis i dobru garanciju. Trenutno koristim HP, al mislim da je Dell (latitude serija) najbolji. Imaju najbolji omjer robusnosti, dopadljivosti i preformansi laptopa.

tacno, bitno je samo da ima dobre karakteristike, i da je po mogucnosti SSD disk.

14
Rekreacija / Odg: Trenirate li
«  u: Lipanj 10, 2018, 05:20:10 poslijepodne »
Ja bih volio, ali nikako da se nakanim!

15
Pravo / Odg: Bjanko mjenica u Bosni i Hercegovini
«  u: Lipanj 10, 2018, 05:19:07 poslijepodne »
Korisno i zanimljivo.

 Str: 1 2 3