BH Forum
Novi BAlkan forum


Prikaži postove

Ova sekcija vam omogućuje pregled svih postova koje je objavio ovaj član. Napomena: možete vidjeti postove samo iz rubrika kojima trenutno imate pravo pristupa.


Teme - adnannn

 Str: 1
1
Društvene nauke / Viza za Njemacku
«  u: Lipanj 11, 2018, 10:18:28 poslijepodne »
Pozdrav forumaši

Imal ko da je aplicirao za vizu za Njemačku ?

Čujem da se čeka po godinu dana ?

2
Filozofija i matematika / Fizika ili Matematika
«  u: Lipanj 07, 2018, 10:12:19 poslijepodne »
Naslov sve kaze

3
Ekonomija i privreda / Tramvaji do Skenderije, pokretne trake do Bascarsije
«  u: Lipanj 07, 2018, 09:09:14 poslijepodne »
Tramvaji do Skenderije, pokretne trake do Baščaršije

Naša zemlja može se pohvaliti brojnim stručnjacima koji svojim idejama žele doprinijeti razvoju infrastrukture gradova. Jedan od njih je i profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu Osman Lindov koji smatra kako je krajnje vrijeme da glavni grad BiH implementira inovativna rješenja za ljepši izgled i ugodnije življenje.
Kao inžinjer saobraćaja Lindov je zajedno sa svojim studentom postdiplomskog studija razvio nekoliko inovativnih rješenja za Sarajevo. Riječ je o redizajnu pješačke zone Ferhadija, redizajnu Titove ulice, redizajnu tramvajske stanice Pofalići te redizajnu korita Miljacke na Obali.


Osman Lindov (Foto: Arhiv/Klix.ba)


Kako nam pojašnjava Lindov, negova prvobitna ideja jeste da se tramvaji isključe iz saobraćaja od Skenderije prema Baščaršiji.

"Smetaju mi žice tramvaja i trolejbusa. Ružno mi je kad ih gledam. Smatram da nema potrebe da tramvaj ulazi u stari dio grada i stvara dodatnu buku. Građanima i turistima je potrebno napraviti funkcionalna šetališta i pokretnu traku te učiniti rekreaciju uz Miljacku", govori nam Lindov.

Prema negovom planu redizajna korita rijeke Miljacke kod Gimnazije Obala, duž cijele ulice prema Baščaršiji bila bi postavljena pokretna traka sa solarnim panelima na koje bi se punila.

"Jedan dio platfome bi se uzeo za biciklističku stazu u oba smjera. U samom koritu rijeke bi se napravili posebni kanali za odvodnju otpadnih voda kako bismo se riješili nesnosnog smrada u centru grada, naročito u ljetnom periodu. Kanali bi bili preklopni, što znači da bi se otvarali kad je vodostaj povišen, a zatvarali bi se u ljetnim mjesecima kad nivo vode opadne", pojasnio nam je Lindov.

Sarajevski profesor dalje zamišlja spuštanje nivoa tramvajskih šina od Pofalića prema Ilidži. Dijelove kojim saobraćaju tramvaji bi ogradio, a iznad njih bi izdigao multifunkcionalnu površinu koja bi se mogla koristiti za biciklizam ili kao staza za hitne službe.

"Ljudi ne vole vožnju pod zemljom i stoga je zamisao da tramvajske staze budu spuštene samo za metar-dva ispod sadašnjeg nivoa. Tako biste dok sjedite u tramvaju i dalje imali komunikaciju s okolinom, jer bi samo donji dio tramvaja bio 'pod zemljom", kazao nam je Lindov.

Njegove ideje su i redizajniranje ulica Ferhadija i Titova. Kako kaže, šetališta u ovim ulicama su uvijek opterećena, zbog čega ih treba osvježiti. Njegovo inovativno rješenje jeste da se postave pješačke platforme u Ferhadiji koje bi bile u stilu okolnih zgrada. Između platformi bi bila postavljena pokretna traka kao zamjena za tramvaj. Lindov bi i u Titovoj ulici postavio pokretne panele koji bi se otvarali i zatvarali u skladu s vremenskim uslovima.

"Paneli bi služili prilikom velikih vrućina i tokom kiše. Tako bi pješačka zona u Titovoj ulici bila u potpunosti aktivna i iskorištena", kazao nam je Lindov.

Na kraju razgovora inžinjer saobraćaja govori nam kako će Sarajevo dobiti svoja inovativna rješenja onda kada neko uzme za ozbiljno ideje bh. stručnjaka.

"Moramo planirati inovativna rješenja, jer ne možemo na klasičnim rješenjima ponuditi gradove ugodnog i zdravog življenja. Kratki smo u pogledima. Ne unapređujemo saobraćaj već 30 godina, a svi planovi su iz 80-ih godina. Danas smo u 2018., ali nemamo vizionare i planere", smatra Lindov.

Profesor Lindov izradio je videoprikaze za svako od njegovih rješenja, koje je postavio na YouTube.

4
Pravo / Rjesenje o nasljedivanju i legatu
«  u: Lipanj 07, 2018, 09:06:50 poslijepodne »
RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU I LEGATU

Sadržaj rješenja o nasljeđivanju

Član 243.

(1) Rješenjem o nasljeđivanju sud utvrđuje ko je ostaviteljevom smrću postao njegov nasljednik i koja su prava time stekle i druge osobe.
(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana sadrži:
1) prezime i ime ostavitelja, ime jednog od njegovih roditelja, datum rođenja, državljanstvo i, po mogućnosti, ostaviteljev jedinstveni matični broj građanina, te za osobe umrle u braku i njihovo prezime koje su imale prije sklapanja braka,
2) oznaku nekretnina s podacima iz javnih evidencija o nekretninama potrebnim za upis, kao i oznaku pokretnih stvari i drugih prava za koja je sud utvrdio da ulaze u ostavinu,
3) prezime i ime nasljednika, ime jednog od njegovih roditelja, datum rođenja, državljanstvo, njegovo prebivalište, odnos nasljednika prema ostavitelju, nasljeđuje li ga kao zakonski ili ugovorni ili testamentarni nasljednik, a ako ima više nasljednika i nasljedni dio svakog pojedinog nasljednika izražen razlomkom, te po mogućnosti nasljednikov jedinstveni matični broj građanina,
4) je li i kako nasljednikovo pravo uvjetovano, uvjetovano rokom ili opterećeno nalogom, odnosno inače ograničeno ili opterećeno i u čiju korist,
5) prezime i ime i prebivalište osoba kojima je u vezi s nasljeđivanjem ostavitelja pripalo pravo na legat ili neko drugo pravo iz ostavine s tačnom oznakom tog prava, te po mogućnosti njihov jedinstveni matični broj građanina.
(3) Ako u ostavinskom postupku svi nasljednici i legatari sporazumno predlože diobu i način diobe, sud će i taj sporazum unijeti u rješenje o nasljeđivanju. Sud će isto tako postupiti ako diobu provede prema čl. 177. i 178. ovog zakona.
(4) Odredbe o rješenju o nasljeđivanju primjenjuju se na odgovarajući način i na slučajeve ostavine bez nasljednika (član 21. ovog zakona), kada su ostaviteljevi nasljednici općina, odnosno grad na koje je na osnovu ovog zakona prešla ostavina.

Dostava rješenja o nasljeđivanju

Član 244.

(1) Rješenje o nasljeđivanju dostavit će se svim nasljednicima i legatarima, kao i osobama koje su tokom postupka istakle zahtjev za naslijeđe.
(2) Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju dostavit će se nadležnoj poreznoj upravi i javnom registru nekretnina te drugim nadležnim organima.

Upisi u javnu evidenciju nekretnina i predaja pokretnih stvari

Član 245.

(1) U rješenju o nasljeđivanju sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju provedu u zemljišnoj knjizi i katastru nekretnina potrebni upisi u
skladu s pravilima zemljišnoknjižnog prava.
(2) U rješenju o nasljeđivanju sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ovlaštenim osobama predaju pokretne stvari koje su pohranjene kod suda, notara ili po njihovu nalogu kod treće osobe.
(3) Ako je testamentom nasljedniku naloženo ispunjenje ili osiguranje obaveza u korist osoba koje se nisu sposobne same brinuti o svojim pravima i interesima, ili radi ostvarenja neke općekorisne svrhe, sud će odrediti nužne mjere osiguranja.

Mjere osiguranja kada je pravo nasljednika ili legatara uvjetovano

Član 246.

Kad je nasljednikovo pravo uvjetovano, uvjetovano rokom ili opterećeno nalogom, sud će na prijedlog zainteresiranih osoba odrediti potrebne privremene mjere osiguranja.

Posebno rješenje o legatu

Član 247.

(1) Ako nasljednici ne osporavaju legat, sud može i prije donošenja rješenja o nasljeđivanju, na zahtjev legatara, donijeti posebno rješenje o legatu.
(2) U tom slučaju na odgovarajući će se način primijeniti odredbe o upisima u zemljišnoj knjizi i o predaji pokretnih stvari koje se nalaze na čuvanju kod suda, notara ili po
njihovu nalogu kod treće osobe.

Djelomično rješenje o nasljeđivanju

Član 248.

Kad je sastav ostavine samo djelomično nesporan, sud će nakon što utvrdi ko su nasljednici, odnosno legatari donijeti djelomično rješenje o nasljeđivanju kojim će utvrditi nasljednike
i legatare, te ono za što nije sporno da je u sastavu ostavine.

Učinak pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju i legatu

Član 249.

(1) Smatra se da je pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju utvrđeno što je u sastavu ostavine, ko je ostaviteljev nasljednik, koliki mu nasljedni dio pripada, je li mu nasljedno pravo ograničeno ili opterećeno i kako, te postoje li kakva prava na legate i koja. Isto vrijedi i za djelomično rješenje o nasljeđivanju u pogledu onoga što je njima utvrđeno.
(2) Što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju može pobijati jedino onaj koji po odredbama ovog zakona nije vezan pravomoćnošću rješenja o nasljeđivanju. On to može pobijati jedino putem parnice s osobama u čiju korist glasi utvrđenje čiju istinitost osporava.
(3) Pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju nisu vezane osobe koje tvrde da im pripada neko pravo u pogledu onoga za što je utvrđeno da je u sastavu ostavine, ako nisu kao stranke
učestvovale u ostavinskoj raspravi, niti su na nju bile uredno osobno pozvane.
(4) Pravomoćnim rješenjem o nasjeđivanju nisu vezane osobe koje tvrde da im je zbog ostaviteljeve smrti pripalo nasljedno pravo na osnovu ugovora o nasljeđivanju, testamenta ili zakona, ili da im je pripalo pravo na neki legat, ako nisu kao stranke učestvovale u ostavinskoj raspravi, niti su na nju bile uredno osobno pozvane.
(5) Pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju vezane su osobe koje su kao stranke učestvovale u ostavinskoj raspravi ili su na nju bile uredno osobno pozvane, no ipak nisu vezane:
1) u pogledu prava koja bi za njih proizlazila iz naknadno pronađenog ugovora o nasljeđivanju ili testamenta,
2) u pogledu prava čije je utvrđenje zavisilo o tome kako će neko sporno pitanje biti riješeno u parnici ili upravnom postupku na koji ih je ostavinski sud uputio, ili ih je trebao uputiti, ako to pitanje nije bilo riješeno prije pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju,
3) ako su ispunjene pretpostavke pod kojima bi u parničnom postupku mogle zahtijevati ponavljanje postupka.

Sticanje od tobožnjeg nasljednika

Član 250.

(1) Ko je u dobroj vjeri povodom naplatnog sticanja neke stvari ili prava koje pripada ostaviteljevu nasljedniku postupao s povjerenjem u istinitost pravomoćnog rješenja o
nasljeđivanju, ne znajući da to utvrđenje nije istinito u pogledu osobe od koje je sticao, ipak je stekao tu stvar ili pravo kao što bi je stekao da je otuđiocu zaista pripadalo nasljedno pravo onako kako je navedeno u pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju.
(2) Ovim se ne dira u odredbe o sticanju povjerenjem u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga kao ni u odredbe o sticanju pokretnina od nevlasnika.

http://www.bih-pravo.org/rjesenje-nasljedivanju-legatu-t1243.html

5
Pravo / Drzava kao subjekt medunarodnog prava
«  u: Lipanj 07, 2018, 09:06:02 poslijepodne »
Država kao subjekt međunarodnog prava

NASTANAK DRŽAVE:

a. Originarni: kada neka država nastane na području koje u trenutku nastanka nije podvrgnuto nikakvoj drugoj državnoj vlasti, tj. na ničijem području (terra nullius). S obzirom da nema države prethodnice, nema ni sukcesije država. Posljednji primjeri ovako nastalih država datiraju iz 19.st. u Africi!
b. Derivativni: ovo su svi ostali načini nastanka država. Ovdje uvijek postoji jedna ili više država prethodnica, te jedna ili više država sljednica, a nastanak nove države povlači pitanje sukcesije država. Nova država može nastati temeljem nekog pravnog akta, bili unutarnje, bilo međunarodne naravi.Međunarodno pravo ipak postavlja određene kriterije koji se moraju zadovoljiti da bi se neka zajednica zaista transformisala u novu državu, a to su slijedeći uvjeti:
a. određeni teritorij
b. stanovništvo
c. vlada – organizovana politička vlast
d. sposobnost da se ulazi u odnose sa drugim državama (ovo može potpadati i pod «c»)


a. Državni teritorij (područje) - Svaka država mora imati podruje na kojem njeni organi vrše svoje nadležnosti. Gubitak cijelog državnog područja u nekom ratu ima za posljedicu nestanak države. Međutim, tokom dva posljednja svjetska rata, ratna okupacija cijelog državnog teritorija nekih država od strane neprijatelja, nije imala te učinke. To stoga što su njihove vlade s dijelovima oružanih snaga nastavile neprijateljstva u inostranstvu.
b. Stanovništvo – Ne može postojati država bez stalno naseljenog stanovništva. Stoga Antarktik nikad ne može postati država. Svi državljani ne moraju govoriti ni isti jezik, niti moraju biti istog etničkog porijekla.
c. Organizovana politička vlast (suverenost) – Svaka država mora imati organe vlasti. Suverenost jeste «vrhovna vlast države na njenom teritoriju, koja isključuje vlast drugih država, i nije podvrgnuta nikakvoj višoj vlasti. U odnosu na inozemstvo, suverenost se očituje kao neovisnost.
U savremenoj međunarodnoj zajednici, državna suverenost je pravni pojam, te je regilsan međunarodnim pravom. Tako «Deklaracija iz 1970.g.» pod načelom suverene jednakosti podrazumijeva da su «države pravno jednake».


NESTANAK DRŽAVE:

Ovo je faktičko pitanje! Država prestaje postojati nestankom nekog od prethodno navedena tri elementa, koji je čine državom. Međutim, u praksi država nestaje samo nestankom trećeg elementa – suverenosti.
Moguće je da i vršenjem prava na samoodređenje dođe do nestanka i dokidanja neke države prethodnice. Na taj način je od 1991-1993. došlo do raspada mnogih zemalja, npr. SSSR, SFRJ, Čehoslovačka itd.

Arbitražna komisija Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji (Badinterova komisija), dala je slijedeći zaključak u svom Mišljenju br.8. iz 1992.g.: «Komisija smatra da je postojanje federalne države, sastavljene od više različitih federalnih cjelina, ozbiljno dovedeno u pitanje kada sevećina tih cjelina koje obuhvataju većinu područja i stanovništva federacije, konstituiraju kao suverene države, na način da se savezna vlast tamo više ne može očitovati».  to znači da u izvršenju svoje volje za nezavisnošću većina federalnih jedinica može raspustiti čitavu federaciju.

6
Pravo / Presuda evropskog suda za ljudska prava u slučaju vrhbosanska nadbiskupija
«  u: Lipanj 07, 2018, 09:04:19 poslijepodne »
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA

Evropski sud za ljudska prava je objavio presudu u predmetu Vrhbosanska nadbiskupija protiv Bosne i Hercegovine koja se odnosi na propust nadležnih vlasti Srednjobosanskog kantona i Federacije BiH da izvrše odluku Doma za ljudska prava BiH od 9. maja 2003. godine.

Iz Ureda zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava saopćeno je da je odlukom Doma utvrđeno da su nadležne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine diskriminirale aplikanta u uživanju prava na slobodu vjere.

Dom je naredio Federaciji BiH da osigura premještaj JU "Mještovite srednje škole Travnik" iz zgrade Gimnazije te da vrati zgradu u posjed Vrhbosanskoj nadbiskupiji u roku od jedne godine. U cilju izvršenja odluke Doma, Federacija BiH je u maju 2004. zaključila sporazum sa Vrhbosanskom nadbiskupijom kojim se obavezala da će predati zgradu Gimnazije u posjed najkasnije do 1. juna 2006. godine. Nakon toga uslijedio je niz odluka kojima je Općina Travnik preuzela mjere u cilju izvršenja, a jedna od javnih škola je iseljena iz zgrade Gimnazije.

Podsjetili su da je i Ustavni sud BiH 2012. utvrdio da FBiH nije provela odluku Doma za ljudska prava.

Vrhbosanska nadbiskupija je prošle godine pokrenula parnični postupak pred Općinskim sudom u Travniku radi predaje u posjed zgrade Gimnazije i isplate naknade na ime rente za njeno korištenje za period od februara 2014. do juna 2017. Općinski sud u Travniku je dosudio tužbeni zahtjev Vrhbosanske nadbiskupije u visini 270.360 KM na ime rente i 6.713 KM za troškove postupka. Općinski sud je naredio da se prostorije škole predaju Vrhbosanskoj nadbiskupiji u roku od 30 dana.

Evropski sud je u presudi zaključio da je došlo do kršenja člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, odnosno da nadležne domaće vlasti nisu izvršile odluku Doma od 09. maja 2003. godine. Evropski sud je naredio nadležnim vlastima da odmah osiguraju potpuno izvršenje odluke Doma za ljudska prava.

Vrhbosanska nadbiskupija je u postupku pred Evropskim sudom potraživala 1,522.143 eura zbog pretrpljene materijalne štete na ime rente i naknade za korištenje igrališta, te 200.000 eura na ime naknade nematerijalne štete.

U tom pogledu, Evropski sud je podsjetio da je Općinski sud u Travniku već dosudio naknadu za određeni period kako je aplikant i tražio. Sud je odbio da nagađa zašto aplikant nije tražio isplatu rente u punom iznosu za cjelokupan period neizvršenja, te je odbio zahtjev za naknadu materijalne štete. Evropski sud je dosudio Vrhbosanskoj nadbiskupiji 4.000 eura nematerijalne štete i 500 eura za troškove postupka.

Evropski sud je istakao da su na osnovu njegove konačne presude nadležne vlasti u BiH dužne, ne samo da izvrše plaćanje dosuđenih iznosa na ime pravične naknade i troškova, već da pod nadzorom Komiteta ministara Vijeća Evrope utvrde generalne i individualne mjere u domaćem pravnom poretku koje će dovesti do otklanjanja utvrđene povrede prava. Sud je stoga naložio tuženoj Bosni i Hercegovini da mora odmah osigurati potpuno izvršenje odluke Doma od 9. maja 2003. godine.

Ova presuda je konačna s danom objavljivanja, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

https://epravo.ba

7
Softver / iOs 12
«  u: Lipanj 06, 2018, 10:59:16 prijepodne »
iOs 12

Ranije ovog mjeseca Google je objavio da se Android P razvija s fokusom na "digitalno zdravlje".

Sadržaće sekciju Dashboard usmjerenu na korisnike, koja će im pokazivati koliko vremena provode koristeći svoje uređaje, ali i određene aplikacije. Dashboard će ponuditi i podatak o broju otključavanja smartfona tokom dana.

Čini se da Apple radi nešto veoma slično. Kompanija će u ponedjeljak predstaviti novi iOS 12 i sekciju Digital Health u meniju sa podešavanjima. Sadržaće niz alata koji će pokazivati koliko vremena korisnici provode koristeći iPhone i iPad. Već danas postoje određeni načini za to, jer možete da odaberete podešavanje baterije i kliknete na aplikacije kako biste vidjeli koliko dugo su uključene. Međutim, prikupljanje svih tih podataka na centralnu lokaciju je mnogo bolje i korisnije.

Uzimajući u obzir Appleov uobičajeni raspored, korisnici će iOS 12 dobiti u septembru, samo nekoliko nedjelja nakon što Android P stigne na Googleove Pixel telefone i druge uređaje. Ove godine obje kompanije pokušavaju da pomognu korisnicima da ostvare zdraviju ravnotežu između gedžeta i života.

Bloomberg navodi da će iOS 12 imati poboljšanu i napredniju verziju Appleove ARKit AR platforme. Korisnici će dobiti mod pomoću kojeg će moći da igraju AR igrice protiv drugih u istom virtuelnom okruženju, kao i mod koji omogućava "bacanje" objekata na određenu lokaciju, s tim da virtuelno ostanu na tom mjestu, piše Klix.

Osim toga, iOS 12 kao prioritet ima stabilnost i brzinu, ali će biti i novih mogućnosti i redizajniranja. Prošlogodišnji iOS 11 je imao problema s performansama i bagovima.

8
Usluge i servisi / Najgore usluge koje smo dozivjeli
«  u: Lipanj 06, 2018, 10:42:34 prijepodne »
znam da postoje slične teme ali sam pomislio da bi stvarno svima bilo korisno da otvorimo vou temu u kojoj bismo ako ništa upozorili one koji se nisu opekli o prevarante, najgore usluge i najneuslužnije osobe u gradu.

Ako moderatori smatraju da je tema već pokrivena, onda "Izvini teljevizija!" :(

ali mislim da bi bila korisna. Ne moramo naravno prozivat te likove imenima ( mada iskreno ne znam da postoji zakon koji zabranjuje imenovanje dokazanih prevaranata na internetu)!

Eto toliko od mene pa se čujemo na ovu temu nadam se

 Str: 1