Novi Postovi

 Str: [1] 2 3 ... 10
1
Humor / Odg: 10 miliona postova za ginisa !
« Zadnji post od gokart u Lipanj 18, 2018, 09:44:04 prijepodne »
34
2
Humor / Odg: 10 miliona postova za ginisa !
« Zadnji post od x u Lipanj 16, 2018, 04:33:38 poslijepodne »
33
3
Humor / Odg: 10 miliona postova za ginisa !
« Zadnji post od x u Lipanj 16, 2018, 01:56:57 poslijepodne »
32
4
Humor / Odg: 10 miliona postova za ginisa !
« Zadnji post od x u Lipanj 16, 2018, 11:42:20 prijepodne »
31
5
Humor / Odg: 10 miliona postova za ginisa !
« Zadnji post od gokart u Lipanj 15, 2018, 09:40:12 poslijepodne »
30
6
Pravo / Poceo sa radom sistem e-stranac
« Zadnji post od x u Lipanj 13, 2018, 10:35:08 prijepodne »
POČEO SA RADOM SISTEM "E-STRANAC"

Sistem za online prijavu boravka stranaca u Bosni i Hercegovini "e-stranac" 12. juna 2018. godine je pušten u funkciju. Ovaj sistem trebalo bi da unaprijedi kapacitete Službe za poslove sa strancima u domenu kontrole prijave stranaca koji koriste usluge smještaja.

Alat je razvijen u okviru projekta "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicama u BiH" kojeg je podržala Vlada Švicarske, a realiziran je u saradnji Ministarstva sigurnosti BiH, Službe za poslove sa strancima, te Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu.

Pomoćnik ministar sigurnosti BiH Mladen Mrkaja ovaj alat nazvao je važnim zbog povećanja nivoa sigurnosti u BiH, te ocijenio da će biti od pomoći Službi za poslove sa strancima koja se bavi ovim pitanjima.

Direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske Barbara Datviler Šojer (Datwyler Scheuer) napomenula je da je BiH suočena s migracionim izazovima, a zabilježen je i povećan broj turista u posljednjih nekoliko godina, što ovaj projakt čini još relevantnijim.

Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić kazao je da ovaj projekt predstavlja značajan tehnički napredak za sve koji pružaju usluge strancima, jer im je pružena olakšica da prijave strane goste Službi za poslove sa strancima.

Vrijednost projekta je 1,6 miliona BAM, a sistem će zamijeniti ručni unos podataka

www.bih-pravo.org
7
Pravo / Incijativa za izmjene zakona o VSTV BIH
« Zadnji post od x u Lipanj 13, 2018, 10:34:32 prijepodne »
Incijativa za izmjene zakona o VSTV BIH

Inicijativa za izmjene Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 11/2002), jedina je tačka predloženog dnevnog reda, koju bi članovi tog regulatornog tijela trebalo da razmatraju prvog dana zasjedanja tokom dvodnevne sjednice u Sarajevu.

Naime, na sastanku delegacije VSTV-a BiH u Briselu 28. i 29. maja, odnosno razgovora sa zvaničnicima Generalne direkcije Evropske komisije (EK) za pravosuđe, dogovoreno je da se do sredine juna usvoji konačni prijedlog inicijative (finalna verzija), te dostavi službama EK na ocjenu.

Radi se o zakonskim izmjenama koje su ranije razmatrane (sjednice VSTV-a od 11. i 23/24. maja), s fokusom na provođenje disciplinskih postupaka, uključujući pitanja u vezi vođenja, hitnosti i dužine, te zastare tih postupaka, a u kontekstu sa Peer Review preporukama EK.

Također, bilo je riječi i o resursima Ureda disciplinskog tužioca – UDT-a koji djeluje pri VSTV-u, kao i nadležnostima VSTV-a u pogledu izbora i sastava Prve i Drugostepene disciplinske komisije tog regulatornog tijela, te transparentnosti i objektivnosti disciplinskih postupaka uopšte.

U nastavku rasprave u vezi s izmjenama Zakona o VSTV-u BiH elaborirano je i pitanje imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija (sudija i tužilaca), a u korelaciji s novousvojenim Poslovnikom VSTV-a BiH, koji je također usklađen s preporukama EK.

Stalna komisija za legislativu VSTV-a dostavila je prijedlog odredaba koje se odnose na spomenute elemente i kriterije, uključujući disciplinsku odgovornost/postupak, imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija i finansijsko izvještavanje, te (ne)spojivost funkcija, s osvrtom na preporuke EK i sugestije u pogledu načina na koji bi te preporuke mogle biti ugrađene u zakonski tekst, odnosno Zakon o VSTV-u BiH.

Kako se očekuje, prvog dana zasjedanja VSTV-a trebalo bi da bude finalizirana Inicijativa za izmjene Zakona o VSTV-u BiH kako bi material u vezi s tim mogao biti pravovremeno dostavljen na ocjenu nadležnim službama EK, a u skladu s utvrđenim rokovima.

Za drugi dan zasjedanja VSTV-a BiH, planirano je razmatranje Pravilnika o podnošenju, provjeri i obradi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca, odnosno obrasca finansijskog izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija, a shodno tekstu koji je utvrdila Radna grupa za unaprjeđenje integriteta i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

U prijedlogu dnevnog reda je i Informacija o realizaciji Peer Review preporuka za unaprijeđenje kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca, glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela, koju je sačinila Stalna komisija za efikasnost tužilaštava.

https://epravo.ba
8
Ekonomija i privreda / Odg: Cijene goriva u BiH i najpovoljnije pumpe
« Zadnji post od x u Lipanj 13, 2018, 10:32:05 prijepodne »
Treba dici cijene goriva na 4.00 KM po litru.

Nas covjek ce reci, suti, dobro je samo da ne puca.
9
Pravo / Protiv trećine budžetskih korisnika neriješeni sporovi
« Zadnji post od x u Lipanj 12, 2018, 01:45:01 poslijepodne »
Protiv trećine budžetskih korisnika neriješeni sporovi

Broj neriješenih predmeta u kojima se kao stranka pojavljuje neki od budžetskih korisnika iznosi 35%, od ukupnog broja neriješenih predmeta parnice i privrede, što iznosi vise od trećine svih parničnih i privrednih sporova na nivou pravosuđa BiH, rečeno je na konferenciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH povodom predstavljanja "Analize neriješenih sporova u kojima su stranke budžetski korisnici" u Sarajevu.

Analizu su predstavili Selim Karamehić, član Predsjedništva VSTV-a BiH i sudija Osnovnog suda Brčko distrikta BiH i Ana Bilić Andrijanić, rukovoditeljica Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH kojeg implementira VSTV BiH.

Udio budžetskih korisnika, u svojstvu pokretača postupka u ukupnom broju predmeta u FBIH vodi se u više od dvije trećine tih predmeta, u Republici Srpskoj u 32% tih predmeta, dok se u Brčko distriktu vodi 1% predmeta.

Svi budžeti na nivou BIH za 2018 iznose 12.332.402.856 BAM, dok zbir ukupnih tužbi iznosi 2.820.757.197, što je 23% od iznosa svih budžeta.

Sudski postupci koji se vode protiv budžetskih korisnika najčešće su u vezi sa ostvarivanjem prava na rad i socijalnu zaštitu zaštitu.

Riječ je o gotovo 35.000 predmeta pred sudovima, odnosno 29% od svih parničnih predmeta u BiH.

Prosječna vrijednost jednog neriješenog spora protiv budžetskog korisnika je 80.000 KM.

Važno je naglasiti da se radi o iznosu osnovnog troška odnosno vrijednosti spora bez zakonskih zateznih kamata te sudskih troškova i troškova zastupanja.

Svjesni značaja efikasnosti i ažurnosti u radu pravosudnih institucija i transparentnosti rada sudova, VSTV BiH kontinuirano prati rad sudova i vrši analize riješenih i neriješenih predmeta s ciljem povećanja efikasnosti rada sudova, bržeg rješavanja postupaka i osiguranja jednakog pristupa pravdi svim građanima.

Analizom rada sudova u 2017. godine utvrđeno je postojanje većeg broja sudskih postupaka koje građani pokreću protiv budžetskih korisnika (institucije na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, različita ministarstva, javne ustanove, preduzeća u većinskom entitetskom vlasništvu i jedinice lokalne samouprave) u namjeri da ostvare svoje potraživanja.

U najvećem broju riječ je o tužbenim zahtjevima zbog neisplaćenih plata ili drugih novčanih naknada koje su im zakonom zagarantirane. Analiza obuhvata broj i pravni osnovi ovih predmeta, trajanje, vrijednost sporova, korištenje pravnih lijekova u korelaciji sa ishodima sudskih postupaka, sudska praksa i sl. Predmetna analiza također sadrži niz preporuka.

VSTV BiH će i u narednom periodu nastojati javnosti, budžetskim korisnicima i njihovim pravnim zastupnicima kao i državnim institucijama koje imaju najveći udio u ovoj vrsti sporova upoznavati s rezultatima analize, organizirati zajedničke sastanke s predstavnicima javne vlasti s ciljem razmatranja ove problematike, te iznalaziti rješenja smanjenja opterećenja sudova i budžeta u BiH.

https://epravo.ba
10
Izlasci i slobodno vrijeme / Odg: Izlazite li
« Zadnji post od adnannn u Lipanj 11, 2018, 10:22:48 poslijepodne »
Zavisi kakav si sa lovom 😂😂😂😂
 Str: [1] 2 3 ... 10