September 24, 2020, 10:49:51 pm

News:

Dobrodošli!


Cijene usluga telekom operatera

Started by Nesklad, February 05, 2016, 09:17:42 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Nesklad

February 05, 2016, 09:17:42 am Last Edit: February 05, 2016, 09:20:54 am by Nesklad
Quote
Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) danas je održala konsultativni sastanak sa predstavnicima telekom operatora: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telekom Srpske a.d. Banja Luka i Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar BH, a u vezi sa provoÄ'enjem zahtjeva Predstavničkog doma Parlamentarne skupÅ¡tine Bosne i Hercegovine o smanjenju cijena u mobilnoj telefoniji.

Na osnovu zaključaka sa 23. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održane 12.01.2016. godine, Agencija je pokrenula proces definisanja kratkoročnih mjera koje imaju za cilj poboljšanje uslova za krajnje korisnike, te jačanje konkurencije na tržištu mobilne telefonije.

Telekom operatori su obavezani da se u roku od četrnaest (14) dana izjasne o predloženom nacrtu mjera. Javnost će biti blagovremeno obaviještena o konačnim mjerama i datumu njihove primjene.

-kraj-

04.02.2016. godine
Korisnici bi trebalo da dobiju postpaid paket sa cijenom do 10 KM, ujednacenu cijenu poziva prema svim operaterima u BiH, obracunska jedinica ce biti korigovana, tj. mogla bi biti jedna sekunda za pozive gdje se naplacuje uspostava poziva, sto je prema sadasnjim cjenovnicima ukljuceno u svaki paket.

Pogodnost za postpaid u ovim izmjenama je i 90 dana vazenje prepaid racuna od 90 dana od dana zadnje dopune. Sto je kad se malo sracuna za godinu dana aktivnog broja potrebno samo 20 KM. Za pozive i poruke moze se koristiti viber ili neka druga slicna aplikacija. Do sada je za ovu cijenu vazenje korisnickog broja u periodu od godinu dana bilo nemoguce dobiti. Jedino je jedan operater nudio nesto slicno ali za cijenu od 50 KM. Ostali su bili skuplji.

Vjerovatno ce sada poceti posebno tarifirati voip saobracaj unutar zakupa Internet linka, ali to ostaje da vidimo kako ce se odvijati. U svakom slucaju drago mi je da neko vodi bar malo racuna o korisnicima komunikacijskih usluga u BiH.

Nesklad

Quote
Nakon provedenih javnih konsultacija, Vijeće je usvojilo Odluku o prestanku važenja Odluke o načinu pružanja usluga mobilne telefonije izmeÄ'u GSM operatora u Bosni i Hercegovini (tzv. usluga „nacionalnog roaminga”). Agencija ocjenjuje da je, u cilju jačanja konkurencije na tržiÅ¡tu mobilne telefonije, potrebno obezbijediti poticaj za operatore da unapreÄ'uju dostupnost i kvalitet vlastitih mreža. Iz tog razloga ukida se dosadaÅ¡nji način pružanja usluga u slučaju kada korisnik jednog GSM operatora koristi mrežu drugog GSM operatora, pri čemu je za korisnike ova funkcionalnost nuÄ'ena kao posebna usluga za koju se plaćala dodatna naknada. U slučaju sklopljenih sporazuma o zajedničkom koriÅ¡tenju mrežnih kapaciteta, operatori su dužni da obezbijede da sa stanoviÅ¡ta krajnjih korisnika nema razlike da li operator realizuje uslugu putem vlastite mreže ili putem iznajmljenih kapaciteta drugog operatora.


Radi se o tome da je Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine donijelo Odluku u prestanku važenja odluke o pružanju tzv. nacionalnog rominga.
Ova odluka može značiti da se cijena razgovora u roamingu kod operatera u BiH ne razlikuje od cijene razgovora na matičnom operateru ili da nema roamniga, tj da se ne može kačiti na mreže drugih operatera.